ВУГЛЕДАРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
оголошує додатковий набір вступників на навчання в 2021 році
на вільні місця ліцензованого обсягу,
за кошти фізичних та юридичних осіб
— на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
з 25 жовтня по 05 листопада 2021 року.
Інформацію можна отримати у приймальній комісії:
м.Вугдедар, вул.Трифонова,38а, т.0990058707