Відповідно до ст.180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.  Однак, всупереч цьому не завжди батьки виконують свої обов’язки. Що ж робити, якщо один з батьків не сплачує аліменти на утримання дитини? 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 22 лютого 2006 р. № 189, затверджено ПОРЯДОК «призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Відповідно до положень цієї постанови тимчасова допомога призначається у разі, коли:

  • рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
  • один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  • місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

При цьому слід зазначити, що така допомога призначається дитині віком до 18 років.

Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання  (перебування)  одного  з  батьків, який утримує дитину (далі — одержувач), структурними підрозділами з питань соціального захисту  населення  районних,  районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення,  районних  у  містах  (у  разі їх утворення) рад (далі — органи  соціального  захисту населення). Ця допомога призначається та  виплачується  за  місцем  проживання  у разі її неотримання за зареєстрованим  місцем  проживання  заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Заяви  з  необхідними  документами для призначення тимчасової допомоги  (далі — заяви з необхідними документами) приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви  з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального  захисту  населення  районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт  Мінсоцполітики,  інтегровані  з ним інформаційні системи органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

У   разі   поновлення   виплати   аліментів  один  з  батьків  зобов’язаний  в  триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше  призначеної  тимчасової  допомоги.

Тимчасова  допомога  призначається  кожні  шість  місяців починаючи  з  місяця,  в  якому  подано  заяву з усіма необхідними документами.  У  разі  коли  до  заяви  не  додані  всі  необхідні документи,   орган   соціального   захисту   населення  повідомляє одержувачу  про  те,  які  документи  повинні бути подані протягом місяця. 

 Рішення  про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги   приймається   органом   соціального  захисту  населення протягом  10  календарних  днів  після надходження усіх необхідних документів.

Розмір  тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50  відсотками  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та  середньомісячним  сукупним  доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.