Гранти до $100 тисяч: підтримуємо інвестиції у розвиток бізнесу на Донбасі

Інформація взята з офіційного джерела організації та є актуальною на час публікації на сайті

Данська рада у справах біженців / DRC

Гранти до $100 тисяч: підтримуємо інвестиції у розвиток бізнесу на Донбасі
У Донецькій та Луганській областях продовжуємо програму розвитку бізнесів, які сприяють збільшенню доходів місцевого населення.
👥 Учасниками такої програми можуть бути приватні підприємства будь-яких форм реєстрації, об’єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства та ін.
Допомога надається за принципом співінвестування: грантова підтримка від Данської ради у справах біженців (DRC) до $100 тис. та обов’язковий вклад партнера до 50 % загального бюджету проєкту.
❗ Важливо, щоб проєкт був спрямований на збільшення доходів місцевого населення Донецької чи Луганської областей, в тому числі за рахунок прямого залучення жителів (як партнерів проєкту, постачальників сировини тощо).
Гортайте фото та дізнавайтесь більше про успішні реалізовані проєкти 👇
▶ Подати заявку можна за посиланням: https://lap.drc.ngo/title/msd
ℹ Допомога надається в рамках «Програми економічного розвитку східної України», яка фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва, а також урядом Великої Британії.
***
📣💵 Гранты до $100 тысяч: поддерживаем инвестиции в развитие бизнеса на Донбассе
В Донецкой и Луганской областях продолжаем программу развития бизнесов, способствующих увеличению доходов местного населения.
👥 Участниками такой программы могут быть частные предприятия любых форм регистрации, объединение производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия и т.д.
Помощь предоставляется по принципу соинвестирования: грантовая поддержка от Датского совета по беженцам (DRC) до $100 тыс. и обязательный вклад партнера до 50 % общего бюджета проекта.
❗ Важно, чтобы проект был направлен на увеличение доходов местного населения Донецкой или Луганской областей, в том числе за счет прямого привлечения жителей (как партнеров проекта, поставщиков сырья и т.п.).
Листайте фото, чтобы узнать больше об успешных реализованных проектах 👇
▶ Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/msd
ℹ Помощь оказывается в рамках «Программы экономического развития восточной Украины», которая финансируется Швейцарией через Швейцарское агентство развития и сотрудничества, а также правительством Великобритании.
https://www.facebook.com/ugledarcz/
Категорія
Вугледарський центр зайнятості