Портал Угледарской ОТГ
Новости, справки, расписания и информация Угледара и сел

Заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара

4

Рішенням Вугледарської міської ради від 21.04.2017 № 7/15-23 затверджено міську цільову програму «Заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара» на 2017-2020 роки» (зі змінами, які були затверджені рішенням Вугледарської міської ради від 21.07.2017 № 7/18-22,  21.03.2018 №7/28-37, 17.05.2019 №7/43-8)

Керівникам закладів, підприємств, організацій м.Вугледара пропонуємо надати документи кандидатів на призначення Заохочення за номінаціями:  «Творча дитина», «Ерудит року», «Молода людина року» відповідно до «Положення про заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара і порядок його призначення» до відділу у справах сім’ї та молоді не пізніше 05.06.2020.

ПОЛОЖЕННЯ

про заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара

і порядок його призначення

 

1.Загальні положення.

1.1. Заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара (далі – Заохочення)  запроваджується з метою підтримки талановитих та обдарованих дітей і молоді, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти міста, спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідницькій діяльності, творчій діяльності  всіх напрямків, громадській діяльності, що  сприяє зростанню іміджу міста Вугледара — як міста, на території якого створені сучасні умови для самореалізації особистості в різних галузях.

1.2. Заохочення призначається дітям та молоді, що проживають, навчаються, займаються, працюють на території м.Вугледара, за підсумками минулого року (навчального року), які особливо відзначилися в галузях навчальної, науково-дослідницької, творчої, громадської діяльності і посіли перші місця на конкурсах, фестивалях, олімпіадах та інших заходах обласного рівня, призові місця — на Всеукраїнського та Міжнародного  рівнях, які надають рейтингові бали м.Вугледару.

1.3. Заохочення — це нагороджувальна плакетка за підписом міського голови, сертифікат на грошову винагороду і  грошова винагорода.

1.4. Заохочення призначається за результатами роботи комісії з призначення заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара (далі – Комісія), яка проводить оцінку матеріалів та документів, наданих кандидатами на нагородження.

  1. Комісія з призначення заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара.

2.1 Комісія є координаційним органом, створеним в цілях відбору кандидатів на призначення Заохочення.

2.2. Склад Комісії формується з депутатів Вугледарської міської ради, представників виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій міста.

2.3. Повноваження Комісії:

—  відбір кандидатів на призначення Заохочення;

— формування списку обдарованих дітей та молоді, які досягли високих результатів в галузях навчальної, науково-дослідницької, творчої, громадської діяльності, з числа кандидатів, яких висунули на призначення Заохочення відповідно до цього Положення, в номінаціях:  «Творча дитина»,  «Ерудит року», «Молода людина року».

2.4. До Комісії подаються наступні документи кандидатів на Заохочення:

— копії персональних документів: свідоцтва про народження або паспорту, ідентифікаційного номеру;

— клопотання про призначення Заохочення від керівника закладу, установи, підприємства, організації, які висувають кандидата;

— характеристика кандидата, в якій висвітлюються всі його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою;

— копії документів, що підтверджують досягнення у відповідній сфері: дипломів, сертифікатів, почесних грамот, посвідчень, свідоцтв, офіційних підтверджень, офіційних публікацій тощо;

Копії документів надаються в 1 примірнику з підтвердженням оригіналу. Всі копії, виписки повинні бути завірені підписом і печаткою керівника установи, підприємства, організації, яка направляє кандидата.

2.5. Комісія розглядає подані документи, матеріали, формує список претендентів на отримання Заохочення. При розгляді досягнень кандидатів на отримання Заохочення перевага перш за все надається дітям та молоді, які досягли високих результатів на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Кожна кандидатура обговорюються індивідуально. Шляхом щільного аналізу досягнень кожного кандидата на Заохочення визначається граничний розмір грошової винагороди в межах виділеного фінансового ресурсу на їх виплату з урахуванням витрат на придбання нагороджувальних плакеток, друкування сертифікату, нарахування необхідних податків на грошову винагороду.

2.6. Основною формою роботи  Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу  Комісії.

2.7. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. В разі спірних питань вирішальний голос має голова Комісії. За результатами голосування складається протокол, який підписується головою Комісії і секретарем. Згідно протоколу Комісії  готується відповідне розпорядження міського голови.

2.8. Засідання Комісії проводиться за потребою.

 

  1. Вимоги до висування кандидатів для надання Заохочення та номінації.

3.1. Висування кандидатів на Заохочення можуть здійснювати підприємства, заклади, установи та організації, незалежно від форм власності, а також громадські об’єднання, які зареєстровані і діють на території міста Вугледара.

3.2. Кандидати на отримання Заохочення повинні бути позитивним прикладом для інших дітей, юнаків, молоді, дорослого покоління.

3.3. Заохочення здійснюються за номінаціями:

— «Творча дитина»: заохочення дітей та молоді віком від 7 до 18 років за   досягнення у творчій діяльності всіх напрямків;

— «Ерудит року»: заохочення учнів загальноосвітніх закладів міста та студентів за особливі досягнення в навчанні та науково-дослідницькій діяльності тощо;

— «Молода людина року»: заохочення молоді віком від 14 до 35 років за вагомий внесок в розвиток міста Вугледара, креативні і новаторські рішення, особисті здобутки в науковій, дослідницькій, проектній, громадській, творчій, трудовій та інших сферах діяльності.

  1. Порядок призначення і надання Заохочення.

4.1. Документи та матеріали кандидатів на Заохочення збираються та систематизуються відділом у справах сім’ї та молоді і готуються до розгляду Комісії.

4.2. Під час засідання Комісії голова інформує членів Комісії по кожному кандидату на призначення Заохочення, аргументує їх право відповідними документами та матеріалами. Комісія приймає рішення про призначення Заохочення по кожній номінації: «Творча дитина» не більше 7 номінантів, «Ерудит року» не більше 9 номінантів: «Молода людина року» не більше 4 номінантів. Якщо в будь-якій номінації буде менше претендентів, ніж визначено вище, кошти на витрати їх Заохочення можуть бути розподілені в рамках інших номінацій. Рішення Комісії оформлюється Протоколом.

4.3. На підставі Протоколу засідання Комісії секретар Комісії готує розпорядження міського голови про затвердження списку дітей та молоді м.Вугледара на призначення Заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара по кожній номінації з визначенням розміру Заохочення. Розпорядження міського голови є підставою для отримання Заохочення.

4.4. На підставі розпорядження міського голови відділом обліку та звітності Вугледарської міської ради готується необхідна документація для призначення і отримання Заохочення згідно затвердженого списку.

4.5. Вручення Заохочення здійснюється міським головою в урочистій обстановці під час святкування Дня молоді, Дня Незалежності України, Дня міста і Дня шахтаря, тощо в місті Вугледарі: нагороджувальні плакетки і сертифікати вручаються особисто, грошові винагороди перераховуються відділом обліку та звітності Вугледарської міської ради на особисті банківські рахунки».

джерело https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/golovna/sotsialno-gumanitarna-sfera/sim-ya-molod-diti/11084-pro-nadannya-dokumentiv-dlya-zaokhochennya-obdarovanikh-ditej-ta-molodi-m-vugledara

Вам также могут понравиться