Вугледарське міське управління соціального захисту населення інформує про зміни з 01.07.2020 року у механізмі призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
02.06. 2020р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» № 646-IX, яким передбачено:
  • з 1 січня 2020 року – підвищення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
  • з 1 липня 2020 року здійснено перерахунок призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням розміру рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей на рівні 130% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
  • з 1 липня 2020 року скасовано норми щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї на 10%;
    для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної дитини, яка отримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи скасовано норму щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини на 20%;
  • з 1 липня 2020 року скасовано норми щодо збільшення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 грн., на кожну дитину віком від 13 до 18 років на 500 грн;
  • з 1 липня 2020 року змінено алгоритм розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, згідно з яким для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №632«Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» передбачено зміну алгоритму розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям з 1 липня 2020 року.
з 1 липня 2020 р. призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні — червні 2020 р., здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні — серпні 2020 р., призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.
Зазначеною Постановою внесено зміни до Порядку призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям .
Передбачається врахування майнового стану як при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, так і при призначенні допомоги на дітей одиноким матерям. Отже, під час звернення за вказаними видами допомоги, необхідне обов’язкове заповнення заявником розділів декларації в частині наявності у власності житла та транспортних засобів.
Доходи враховуються за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю звернення за даними ДПС та ПФУ. Тобто заявник декларує види доходів членів сім’ї, а підтвердження повинно надійти з офіційних джерел. Та надавати дані про доходи, які відсутні з офіційних джерел.
Відтепер, державна підтримка буде спрямована для сімей, які мають обґрунтовано низькі доходи, сплачують ЄСВ з доходів, тобто сім’ї (працездатні члени) відтепер будуть більш мотивовані на роботу, що сприятиме викоріненню утриманського відношення до життя та виховуватиме бажання працювати для здобуття економічної самостійності.
Додатково інформуємо:
Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» (далі – Постанова №264) установлено, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі ? карантин) строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям (далі ? державна соціальна допомога), яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Згідно змін внесених постановою від 22.07.2020р. №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» до пункту 2 Постанови №264 установлено, що орган соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів.
У разі коли за результатами проведеного перерахунку:
  • розмір отриманої допомоги був меншим, орган соціального захисту населення проводить доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги;
  • не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена під час карантину допомога, орган соціального захисту населення протягом одного місяця з дати відміни карантину надміру виплачені суми допомоги стягує згідно із законом у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплаченої допомоги.
Якщо отримувач допомоги протягом одного місяця з дати скасування карантину не подав заяви та необхідних документів, що не дає змоги провести перерахунок допомоги, органи соціального захисту населення вживають заходи по поверненню переплачених коштів.
Одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям необхідно обов’язково звернутись у липні – серпні з заявою для визначення права та проведення розрахунку за новим алгоритмом призначення на наступний період, для запобігання переплати державних коштів.
Оскільки зміни набрали чинності з 01.07.2020 року, тому з наступного місяця припинена виплата допомог за старим механізмом призначення.
Рішення про повернення надміру виплаченого розміру державної допомоги (на дітей одинокій матері та малозабезпеченим сім’ям) за липень 2020р. буде прийматися з дотриманням вимог законодавства.
За додатковою інформацією з зазначеного питання звертатися за телефонами: 6-54-72, 0995255672.