Портал Угледарской ОТГ
Новости, справки, расписания и информация Угледара и сел

Присвоєння кадастрового номеру на земельний пай

8

Нормативна база

Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви (ч.5 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці

Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування (ст.1 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера (ч.4 ст. 791 Земельного кодексу України).

Ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

  1. заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;
  2. оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  3. документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в разі подання заяви в електронній формі — надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку.

Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви (ч.5 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»):

  • перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;
  • за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки відповідно до ч.6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» є:

  1. розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
  2. подання заявником документів, не в повному обсязі;
  3. невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
  4. знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер (ч. 8, 9 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).До судове врегулювання спору наявне ,у разі порушеного права слід звертатись до Окружного адміністративного суду за захистом порушеного права,якщо такий факт буде установлений.

Начальник Вугледарського Бюро безоплатної правової допомоги Токарєва А.С.

Контакти : 0 800 213 103 ,0955303679.

м.Вугледар,вул..Трифонова ,б.22 каб.№6.

Вам также могут понравиться