Портал Угледарской ОТГ
Новости, справки, расписания и информация Угледара и сел

До уваги мешканців Вугледарської міської ОТГ! — звернення міської ради

7
З 01 квітня 2020 року розпочато другий етап медичної реформи, що стосується спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги. Тобто, на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», в повному обсязі запроваджується Програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Видатки на Програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету.
Національна служба здоров’я України (НСЗУ), відповідно до Закону, є уповноваженою структурою, відповідальною за ефективне витрачання бюджетних коштів при наданні медичних послуг у межах Програми медичних гарантій.
Перелік медичних втручань з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги затверджується МОЗ, так само як і примірні табелі матеріально — технічного оснащення лікарень.
На вторинному рівні медичну допомогу надаватимуть:
ОПОРНІ ЛІКАРНІ. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №23-р «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року» на території Донецької області визначено опорними 11 лікарень.
Довідково: відповідно до постанови КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1074 визначені опорні заклади охорони здоров’я на період до трьох років. Перелік опорних закладів визначений на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою, яка була сформована МОЗ України за участю представників Національної служби здоров’я України, Міністерства розвитку громад та територій України, представників проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» та обласних державних адміністрацій.
Найближча до міста Вугледара опорна лікарняКНП «Центральна районна лікарня Волноваської районної ради».
ЛІКАРНІ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ — є закладом охорони здоров’я, що входить до складу госпітального округу та забезпечує надання планової та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню території обслуговування госпітального округу. Забезпечує цілодобове планове лікування тих хворих, що потребують комплексного стаціонарного лікування при виникненні загострень хронічних захворювань. Решта структур лікарні є такими, що в складі лікарень інтенсивного лікування. У стаціонарній службі лише 5 відділень: приймальне, терапевтичне, неврологічне;
гінекологічне, педіатричне.
Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально — профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради» (КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР») є лікарнею планового лікування.
З метою підготовки до другого етапу медичної реформи проведено роботу з виконання обов’язкових умов для укладення договорів з НСЗУ на отримання пакетів медичних послуг.
Обов’язковими умовами для укладення договорів з НСЗУ на отримання будь — яких пакетів медичних послуг:
  • автономізація закладу. Головним лікарем, як керівником закладу, забезпечено виконання даної умови. Медичний заклад перетворено в комунальне некомерційне підприємство. Здійснено заходи щодо реєстрації відповідної юридичної особи. Заклад внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Код ЄДРПОУ 05492858;
  • комп’ютеризація закладу. Головним лікарем, як керівником закладу, забезпечено виконання даної умови. Питання було винесено на розгляд міської ради, відповідні кошти було виділено з бюджету. Проведені тендерні процедури та придбані комп’ютерні місця для лікарів, відповідне програмне забезпечення, заклад підключено до мережі Інтернет;
  • підключення закладу до Центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ) через обрану медичну інформаційну систему (МІС). Головним лікарем, як керівником закладу, забезпечено виконання даної умови. Обрано відповідну МІС та проведено роботи з підключення закладу до медичної інформаційної системи з виходом на сервер Департаменту охорони здоров’я ДонОДА. Забезпечено отримання медичними працівниками кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що є обов`язковою умовою для підписання необхідної документації та роботи з НСЗУ;
  • наявності у закладу діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Головним лікарем, як керівником закладу, забезпечено виконання даної умови. Проведено відповідні заходи та отримано ліцензії на медичну практику та ліцензію на користування наркотичними препаратами;
  • підписання договору з Національною службою здоров’я України. Головним лікарем, як керівником закладу, забезпечено виконання даної умови. Укладено з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за №1666-F420-P000 (розміщено на сайті НСЗУ та доступний за посиланням https://nszu.gov.ua/storage/files/dogovir-8415-dogov-r-1666-e420-p000.pdf).
Це надало право КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», як надавачу медичних послуг, отримати пакети тих медичних послуг, надання яких відповідає встановленим для медичних закладів вимогам до надання таких послуг.
Довідково: для закладів (надавачів медичних послуг), розроблені вимоги до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, на основі галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально — технічного оснащення, інших чинних нормативно — правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг.
Вимоги до надання послуг згруповані в пакети медичних послуг. Пакет медичних послуг складається, власне, з медичних послуг, до яких застосовується єдиний опис щодо специфікації послуг і до надання яких встановлюються єдині умови надання таких послуг. Також, всі послуги, що включені до пакету, будуть оплачені з використанням єдиного типу тарифу. Вимоги до медичних послуг сформовані таким чином, що будь — який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідної послуги / групи послуг.
Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України.
Станом на 24.06.2020 року «КНП ЛПУ ЦМЛ ВМР» відповідає вимогам і має право надавати медичні послуги за наступними 4 пакетами медичних послуг:
  1. Амбулаторна вторинна та третинна допомога дорослим та дітям, включаючи реабілітацію та стоматологічну допомогу (від 10.02.2020 року);
  2. Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій (від 10.02.2020 року);
  3. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям (від 10.02.2020 року);
  4. Діагностика лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту.
Отже, у КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», згідно укладених договорів, будуть функціонувати:
терапевтичне відділення на 40 ліжок, в тому числі 10 ліжок для надання стаціонарної паліативної допомоги у складі лікарів (8317,0 ставки), медичних сестер (8318,75 ст.), молодших медичних сестер (8319,25 ст.);
неврологічне відділення на 20 ліжок у складі лікарів (8320,0 ставки), медичних сестер (8321,0 ст.), молодших медичних сестер (8322,0 ст.);
дитяче відділення на 10 ліжок у складі лікарів (8323,75 ставки), медичних сестер (8324,75 ст.), молодших медичних сестер (8325,5 ст.);
Крім того, даними пакетами медичних послуг передбачається надання травматологічної та гінекологічної допомоги в амбулаторних умовах КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР».
Стаціонарна медична допомога хворим хірургічного, травматологічного, гінекологічних та інших хірургічних профілів надаватиметься у відповідних стаціонарних відділеннях опорних лікарень, визначених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №23-р «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року», і, згідно укладених договорів з НСЗУ.
Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту серед пріоритетних у сфері охорони здоров’я у 2020 — 2022 роках. До цих медичних послуг розроблено окремі вимоги до їх надання. Такі медичні послуги надаються виключно в умовах стаціонару, кадрове і матеріальне забезпечення якого повинно відповідати цим окремим вимогам.
Станом на 24.06.2020 року КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР» не має права на отримання пакету «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах». Для отримання права на надання такого виду медичних послуг у медичному закладі згідно вимог повинно бути: відділення інтенсивної терапії для проведення цілодобової терапії;
цілодобове лабораторне і інструментальне дослідження;
наявність, не менше 2 лікарів відповідного профілю;
наявність, не менше 2 лікарів – анестезіологів;
наявність, не менше 2 операційних медичних сестер. Крім того, в штаті медичного закладу повинні бути: цілодобовий пост лікаря – анестезіолога (щонайменше 4 особи);
цілодобовий пост медичної сестри анестезисти (щонайменше 4 особи);
цілодобовий пост операційної медичної сестри (щонайменше 4 особи).
На сьогодні У КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР» наявні 1 лікар – гінеколог, 1,25 ставки лікаря – травматолога, 1 лікар – анестезіолог, 1 операційна медична сестра. Для забезпечення роботи цілодобових постів в наявності 1,75 ставки медичних сестер. Відсутня можливість цілодобового проведення інструментальних досліджень в повному обсязі.
Отже, з урахуванням вищевикладеного, станом на 24.06.2020 року, КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР» не може надати пропозицію до НСЗУ на укладення договору за пакетом «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах», оскільки не відповідає умовам закупівлі і специфікації щодо наявності відділення інтенсивної терапії для проведення цілодобової терапії;
цілодобового лабораторного і інструментального дослідження;
необхідної кількості фізичних осіб лікарів – хірургів, лікарів – анестезіологів, лікарів – травматологів, лікарів – гінекологів, молодшого медичного персоналу, що не може гарантувати надання медичної допомоги належної якості.
Травматологічне та гінекологічне стаціонарні відділення, у тому вигляді, в якому вони існували, не відповідають встановленим вимогам,про що зазначено вище. Треба зауважити, що, зокрема у гінекологічному відділені лікарні, за весь час її існування, практики проведення порожнинних операцій не існує.
З метою створення належних умов для надання медичних послуг в КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», підвищення рівня матеріально — технічного забезпечення закладу, головним лікарем, як керівником закладу, протягом останніх років забезпечено:
у 2015 році – проведення капітального ремонту правого крила ІІ-ІІІ поверхів головного корпусу – 1067,0 тис грн.;
у 2016 році — придбання медичного обладнання, в тому числі цифрового флюорографічного комплексу — 2635,0 тис грн. Проведення капітального ремонту операційного блоку — 370,0 тис грн., капітального ремонту І поверху головного корпусу — 985,0 тис грн.;
капітального ремонту лівого крила ІV поверху — 734,0 тис грн.
у 2017 році — придбання медичного обладнання на суму 103,0 тис грн. Проведення капітального ремонту правого крила І поверху головного корпусу -105,0 тис грн.
у 2018 році — придбання медичного обладнання — 200,0 тис грн., проведення капітального ремонту — 244,0 тис грн.
у 2019 році — придбання медичного обладнання — 1974,0 тис грн. Проведення капітального ремонту стоматологічного відділення — 1325,0 тис грн. Термомодернізація головного корпусу — 8890,0 тис грн. (кошти Європейського інвестбанку);
у 2020 році — термомодернізація головного корпусу 954,0 тис грн. (кошти Європейського інвестбанку).
Крім того, з бюджету виділено 1,1 млн. грн. для виготовлення проєктно -кошторисної документації та виконання робіт по установці пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей.
На теперішній час проєктно — кошторисна документація розроблена та здійснено установку пожежної сигналізації та системи оповіщення на 4 поверсі головного корпусу.
З метою укомплектування медичного закладу відповідними фахівцями головним лікарем, як керівником закладу, неодноразово надавалися заявки до департаменту охорони здоров’я на направлення до КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР» лікаря — анестезіолога та лікаря — кардіолога.
З метою підвищення фахових компетенцій протягом відповідного періоду забезпечено підвищення кваліфікації та перенавчання медичного персоналу. На сьогодні укладена домовленість на направлення з вересня 2020 року на курси спеціалізації лікаря — реабілітолога та лікаря — фізіотерапевта, що дозволить виконати вимоги та направити до НСЗУ документи для отримання пакету по реабілітації лікування дорослих та дітей.
Повертаючись до питання закриття стаціонарних травматологічного і гінекологічного відділень лікарні через впровадження нових механізмів медичної допомоги, у зв’язку із скороченням штату працівників саме цих відділень, керівником КНП «ДПУ ЦМЛ ВМР», у терміни, визначені КЗпП України, був виданий наказ №45-к від 30.04.2020 «Про скорочення штату працівників».
Звертаємо увагу на те, що трудові відносини регулюються Кодексом Законів про працю України. Також в КЗпП України визначені органи, до компетенції яких належить вирішення трудових спорів, якщо такі виникають.
З метою забезпечення працевлаштування працівників, які підлягають скороченню, всім їм, без виключення, пропонується переведення, за їх згодою, на інші вакантні посади у лікарні. Станом на 24.06.2020 працевлаштовано 12 осіб. Решті працівників відповідні пропозиції будуть надані 30.06.2020.
Що стосується керівника КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», то Корнієнко П.А. обраний на посаду за конкурсним відбором відповідно чинного законодавства України. З ним, як керівником підприємства, укладено контракт. На теперішній час підстав для одностороннього розірвання контракту органом управління майном, яким є Вугледарська міська рада, немає.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зауважити, що підготовчі заходи, проведені КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР» до другого етапу медичної реформи, надали змогу зберегти статус ЛПУ Центральна міська лікарня, як медичного закладу планового лікування, виконати обов’язкові умови для укладення договорів з НСЗУ, забезпечити вимоги для надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій. В процесі подальшого матеріально – технічного та кадрового укріплення медичних закладів Вугледарської міської ОТГ КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», при досягненні відповідності умовам закупівель та специфікації, може подати пропозиції на укладення договорів з НСЗУ за додатковими пакетами медичних послуг, в тому числі і за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарних умовах».
Вугледарська міська рада розділяє хвилювання мешканців громади щодо забезпечення можливостей отримання медичних послуг на рівні громади, але є низка питань, вирішення яких не залежать ні від міста, ні від області, ні, тим більш, від головного лікаря.
Що залежить від міської ради, керівника закладу, то здійснюється все можливе, в межах існуючих ресурсів, для збереження, підтримки і розвитку медичної сфери в місті Вугледарі зокрема, і у Вугледарській міській ОТГ взагалі.
Питання щодо стану проходження реформи в частині, що стосується КНП «ЛПУ ЦМЛ ВМР», було заслухано на пленарному засіданні міської ради 15 травня 2020 року, а також обговорено основні проблемні питання.
Наявні проблеми, з якими спіткаються громади при реформуванні вторинної медичної допомоги, обговорюються і на рівні органів місцевого самоврядування, і донесені до відома Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я.
Сподіваємося, що реформа вторинної медичної допомоги буде доопрацьована, що дозволить мешканцям отримувати медичні послуги оперативно, належної якості і в належних обсягах.
Вугледарська міська рада
джерело https://www.facebook.com/notes/міська-рада-вугледар/до-уваги-мешканців-вугледарської-міської-отг/956211981489146
Вам также могут понравиться